Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Фінансовий менеджмент МЛ Перший «Маркетинг» 8.03050701 Маркетингу і логістики
Фінансовий менеджмент ФІН_8004_С01 Перший «Фінанси і кредит» 8.03050801 Фінансів
Фінансовий менеджмент МО_8 Перший «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Фінансовий менеджмент МО_8 Перший «Менеджмент інноваційної діяльності» 8.03060102 Менеджменту організацій
Фінансовий менеджмент організацій МО_6002_С01 Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Менеджменту організацій
Фінансовий облік І ОА_6 Шостий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу
Фінансовий облік ІІ ОА_6 Шостий «Облік і аудит» 6.030509 Обліку та аналізу
Фінансовий ринок ФІН_6 Сьомий «Фінанси і кредит» 6.030508 Фінансів
Фінансові потоки в логістичних системах МЛ Перший «Логістика» 8.03060107 Маркетингу і логістики
Фінансово-економічне обґрунтування доцільності проектного рішення МО_8 Другий «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Фінансування соціальних програм ФІН_6 Шостий «Фінанси і кредит» 6.030508 Фінансів
Фітотерапія ТБСФБ Другий «Технології фармацевтичних препаратів» 8.12020103 Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Формування бізнес-моделі підприємства ЕПІ_6075_С01 Восьмий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій
Формування комплексу маркетингу організації МЛ_6 П'ятий «Економіка підприємства» 6.030504 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу організації МЛ_6 П'ятий «Маркетинг» 6.030507 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу підприємства МЛ_6 Четвертий «Фінанси і кредит» 6.030508 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу підприємства МЛ Третій «Менеджмент» 6.030601 Маркетингу і логістики
Формування комплексу маркетингу підприємства (Курсовий проект) МЛ-6 Третій «Управління персоналом та економіка праці» 6.030505 Маркетингу і логістики
Формування оптимального портфеля цінних паперів (Курсовий проект) ММП_6043_С01 Сьомий «Менеджмент» 6.030601 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Формування плану ІТ-проекту (Курсовий проект) МО_8 Другий «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Фотограмметричні технології ФГІ_6011_С02 Другий «Геоінформаційні системи і технології» 8.08010105 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої, частина 1 ФГІ_6015_С01 Сьомий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої, частина 2 ФГІ_6016_С01 Восьмий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметричні технології опрацювання зображення (Навчальна практика) ФГІ_6011_С01 Сьомий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотограмметрія та дистанційне зондування в задачах моніторингу ФГІ_6006_С01 Перший «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 8.08010106 Фотограмметрії та геоінформатики
Фотоелектричні перетворювачі та фотоелектричні системи НПЕ Перший «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої» 8.05080101 Напівпровідникової електроніки
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6047_С01 Третій «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6047_С01 Третій «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6047_С01 Третій «Оптотехніка» 6.051004 Прикладної математики
Функції комплексної змінної та операційне числення ПМ_6044_С02 Третій «Радіоелектронні апарати» 6.050902 Прикладної математики

Сторінки