Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort ascending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Ціноутворення ЕПІ_6002_С01 Сьомий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій
Ціни та ціноутворення (фахове спрямування «Управління в сфері економічної конкуренції») ТПЕ Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Теоретичної та прикладної економіки
Цифрові системи коміркового зв’язку ТРР Перший «Радіотехніка» 8.090701 Теоретичної радіотехніки та радіовимірювання
Цифрові пристрої та мікропроцесори,частина 2 РЕПС_6007_С01 Сьомий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові пристрої та мікропроцесори, частина 1 РЕПС_6021_С01 Шостий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові пристрої та мікропроцесори (Курсова робота) РЕПС_6033_С01 Сьомий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики ЕСМ_8 Перший «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» 8.05070106 Електричних систем та мереж
Цифрові методи реалізації радіотехнічних систем РЕПС_6009_С01 Восьмий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрові мережі АСУ_6042_С01 Шостий «Видавничо-поліграфічна справа» 6.051501 Автоматизованих систем управління
Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, частина 2 ІВТ_6119_С01 Шостий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки, частина 1 ІВТ_6114_С01 П'ятий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки (Курсовий проект) ІВТ_6115_С01 П'ятий «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 6.051001 Інформаційно-вимірювальних технологій
Цифрове телебачення та телевізійні центри РЕПС Перший «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» 8.05090102 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрова техніка та мікропроцесори ТК_6010_С01 П'ятий «Телекомунікації» 6.050903 Телекомунікацій
Цифрова обробка сигналів ЕОМ_6047_С01 Восьмий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Електронних обчислювальних машин
Цифрова обробка сигналів ЗІ_6067_С01 Восьмий «Системи технічного захисту інформації» 6.170102 Захисту інформації
Цифрова обробка сигналів БІТ_6020_С01 Восьмий «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 6.170101 Безпеки інформаційних технологій
Цифрова обробка сигналів ТК_6003_С01 Восьмий «Телекомунікації» 6.050903 Телекомунікацій
Цифрова обробка сигналів РЕПС_6042_С01 Восьмий «Радіотехніка» 6.050901 Радіоелектронних пристроїв та систем
Цифрова обробка аерокосмічних зображень ФГІ_6007_С02 Другий «Фотограмметрія та дистанційне зондування» 8.08010106 Фотограмметрії та геоінформатики
Цифрова обробка аерокосмічних зображень ФГІ_6012_С02 Другий «Геоінформаційні системи і технології» 8.08010105 Фотограмметрії та геоінформатики
Цифрова картографія КГМ_6026_С01 Перший «Картографія» 8.08010102 Картографії та геопросторового моделювання
Цивільні правочини ЦПП_8025_С01 Перший «Правознавство» 8.03040201 Цивільного права та процесу
Цивільні делікти ЦПП_8031_С01 Другий «Правознавство» 8.03040201 Цивільного права та процесу
Цивільний захист БЖД Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД_8 Перший «Електричні системи і мережі» 8.05070102 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД_8 Перший «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» 8.05070106 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист ППСУ_8003_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Цивільний захист БЖД Перший «Менеджмент інноваційної діяльності» 8.03060102 Безпеки життєдіяльності
Цивільний захист БЖД Перший «Маркетинг» 8.03050701 Безпеки життєдіяльності

Сторінки