Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort ascending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Японська мова ПЛ_6004_С01 Другий, П'ятий, Восьмий «Філологія» 6.020303
Якість програмного забезпечення та тестування ПЗ_6054_С01 Сьомий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Ядерні енергетичні установки ТТЕС_6087_С01 Сьомий «Теплоенергетика» 6.050601 Теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій
Юридичний супровід бізнесу ППСУ _6035_С01 Третій «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» 6.020103 Психології, педагогіки і соціального управління
Юридичний супровід бізнесу ППП_6049_С01 Шостий «Філологія» 6.020303 Психології, педагогіки і соціального управління
Юридична деонтологія ТФП_6008_С01 Перший «Правознавство» 6.030401 Теорії та філософії права
Штучні споруди на дорогах (спецкурс) МБМ_6025_С01 Сьомий «Будівництво» 6.060101 Мостів та будівельної механіки
Штучні нейронні мережі ПЗ_6059_С01 Восьмий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Шрифти ДОА_6104_С01 Другий «Дизайн» 6.020207 Дизайну та основ архітектури
Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 2 АТХП_6037_С01 Третій «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Числові методи і моделювання на ЕОМ, частина 1 АТХП_6056_С01 Перший «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Числові методи дослідження електромеханічних систем ЕПК Другий «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» 8.05070204 Електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем
Числові методи будівельної механіки та систем автоматизованого проектування МБМ_6019_С01 Шостий «Будівництво» 6.060101 Мостів та будівельної механіки
Числова обробка експериментальних даних НПЕ_6026_С01 Четвертий «Мікро- та наноелектроніка» 6.050801 Напівпровідникової електроніки
Чисельні методи, частина 2 ПМ_6108_С01 Сьомий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 2 ПМ_6108_С01 Сьомий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 1 ПМ_6032_С01 Шостий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи, частина 1 ПМ_6032_С01 Шостий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Чисельні методи математичної фізики ПМ_6115_С01 Восьмий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи в інформатиці ІСМ_6059_С01 Шостий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Інформаційних систем та мереж
Чисельні методи (Курсова робота) ПМ_6151_С01 Другий «Прикладна математика» 6.040301 Прикладної математики
Чисельні методи (Курсова робота) ПМ_6151_С01 Другий «Інформатика» 6.040302 Прикладної математики
Чисельні методи ІСМ_6071_С01 П'ятий «Системний аналіз» 6.040303 Інформаційних систем та мереж
Чисельні методи ПЗ_6044_С01 Четвертий «Програмна інженерія» 6.050103 Програмного забезпечення
Чисельні методи ОМП_6028_С01 Четвертий «Прикладна фізика» 6.040204 Обчислювальної математики і програмування
Чинники успішного працевлаштування за фахом ММП_8 Перший «Управління інноваційною діяльністю» 8.18010012 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Чинники успішного працевлаштування за фахом МО_8 Перший «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» 8.03060101 Менеджменту організацій
Чинники успішного працевлаштування за фахом ТПЕ Перший «Управління в сфері економічної конкуренції» 8.03060106 Теоретичної та прикладної економіки
Чинники успішного працевлаштування за фахом МПА Перший «Логістика» 8.03060107 Менеджменту персоналу та адміністрування
Ціноутворення на підприємстві ЕПІ_6039_С01 Сьомий «Економіка підприємства» 6.030504 Економіки підприємства та інвестицій

Сторінки