Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліни Код дисципліни Семестр Напрям підготовкиsort descending Кафедра
Основи виробництва, пересилання та розподілу електроенергії Перший Електричних систем та мереж
Іноземна мова (за професіним спрямуванням), частина 1 ІМ_6007_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Іноземних мов
Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 2 ІМ_6008_С01 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Іноземних мов
Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 3 ІМ_6006_С02 Третій «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Іноземних мов
Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 4 ІМ_6009_С02 Четвертий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Іноземних мов
Історія України ІТПК_6012_С02 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Історії України та етнокомунікації
Українська мова (за професійним спрямуванням) УМ_6007_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Української мови
Соціологія СР_6004_С01 Четвертий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Соціології та соціальної роботи
Філософія КФ_6001_С01 Сьомий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Філософії
Психологія ППП_6007_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Психології, педагогіки і соціального управління
Історія української культури ІТПК_6036_С01 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Історії України та етнокомунікації
Основи економіки ТПЕ_6010_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Теоретичної та прикладної економіки
Правознавство ППП_6008_С01 Третій «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Психології, педагогіки і соціального управління
Політологія КП_6006_С01 П'ятий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Політології та міжнародних відносин (ПМВ)
Вища математика, частина 3 (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики) ВМ_6049_С01 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Вищої математики
Менеджмент OA_6020_C01 Шостий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Обліку та аналізу
Економіка і організація виробництва OA_6021_C01 Шостий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Обліку та аналізу
Основи охорони праці ОП_6004_С02 Восьмий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Охорони праці
Інженерна і комп’ютерна графіка НГГ_6006_С01 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Нарисної геометрії та інженерної графіки
Екологія ЕОНС_6042_С01 Четвертий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Екології та збалансованого природокористування
Лінійна алгебра та аналітична геометрія ВМ_6020_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Вищої математики
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп'ютерних системах і мережах, частина 1 ТЗЕ_6029_С01 Третій «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Теоретичної та загальної електротехніки
Безпека життєдіяльності ТЕБ_6105_С01 Четвертий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Безпеки життєдіяльності
Вища математика, частина 1 ВМ_6047_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Вищої математики
Теорія ймовірностей та математична статистика ВМ_6028_С01 Третій «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Вищої математики
Дискретна математика СКС_6008_С01 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Спеціалізованих комп'ютерних систем
Вища математика, частина 3 (Спеціальні розділи вищої математики) ВМ_6029_С01 Третій «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Вищої математики
Фізика, частина 1 КЗФ_6002_С01 Перший «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Загальної фізики
Фізика, частина 2 КЗФ_6014_С01 Другий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Загальної фізики
Метрологія, стандартизація та сертифікація МСС_6151_С01 Четвертий «Комп’ютерна інженерія» 6.050102 Метрології, стандартизації та сертифікації

Сторінки