Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліни Код дисципліниsort descending Семестр Напрям підготовки Кафедра
Основи виробництва, пересилання та розподілу електроенергії Перший «Електротехніка та електротехнології» 6.050701 Електричних систем та мереж
Основи виробництва, пересилання та розподілу електроенергії Перший Електричних систем та мереж
Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв Перший «Роботомеханічні системи та комплекси» 8.05050103 Механіки та автоматизації машинобудування
Модифікація структури та легування поверхні Перший «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Інженерія поверхні Перший «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Проектування зварювальних цехів Перший «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Комп’ютерні технології у зварювальному виробництві (Курсова робота) Перший «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Спорудження та ремонт магістральних трубопроводів Перший «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з’єднань (Частина 1) Перший «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Математичне моделювання процесів відновлення Другий «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Виконання маґістерських робіт Другий «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Спорудження та ремонт магістральних трубопроводів (Курсовий проект) Другий «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з’єднань (Частина 2) Другий «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» 8.05050403 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Виконання маґістерських робіт Другий «Технологія та устаткування зварювання» 8.05050401 Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Математичне забезпечення наукових досліджень в галузі Перший «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
САПР технологій для обладнання з числовим програмним керуванням Перший «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Розрахунок і проектування вакуумних систем Перший «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Технологія електронного машинобудування Перший «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Електропневмоатоматика у виробничих процесах Другий «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин Перший «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Методи моделювання систем і процесів в галузі Другий «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
САПР технологічних процесів механічної обробки Другий «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Теорія продуктивності робочих машин і автоматичних ліній електронного виробництва Другий «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Автоматизовані технологічні комплекси в електронній промисловості Другий «Обладнання електронної промисловості» 8.05050307 Проектування та експлуатації машин
Методи моделювання систем і процесів в галузі Перший «Обладнання переробних і харчових виробництв» 8.05050313 Проектування та експлуатації машин
САПР технологій для обладнання з числовим програмним керуванням Перший «Обладнання переробних і харчових виробництв» 8.05050313 Проектування та експлуатації машин
Теорія продуктивності автоматичних ліній переробних і харчових виробництв Перший «Обладнання переробних і харчових виробництв» 8.05050313 Проектування та експлуатації машин
Технологія виготовлення обладнання переробних і харчових виробництв Перший «Обладнання переробних і харчових виробництв» 8.05050313 Проектування та експлуатації машин
Низькотемпературні технології в галузі Перший «Обладнання переробних і харчових виробництв» 8.05050313 Проектування та експлуатації машин
Електропневмоатоматика у виробничих процесах Другий «Обладнання переробних і харчових виробництв» 8.05050313 Проектування та експлуатації машин

Сторінки