Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліни Код дисципліни Семестр Напрям підготовкиsort ascending Кафедра
Цивільний захист БЖД Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Безпеки життєдіяльності
Основи прикладної економіки ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Інвестиційний менеджмент у промисловості, будівництві та транспорті ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Прикладна економетрія ММП_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Міжнародний бізнес ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Інформаційні технології в економіці промисловості, будівництва та транспорту ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Підприємництво та менеджмент ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Міжнародний маркетинг ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Управління міжнародними програмами та проектами в промисловості, будівництві та транспорті ЗМД_8 Перший «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Інтелектуальна власність ММП_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Економіка підприємств промисловості, будівництва та транспорту ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Управління витратами на підприємствах промисловості, будівництва та транспорту ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Бюджетування на підприємствах промисловості, будівництва та транспорту ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Охорона праці в галузі ОП Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Охорони праці
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств промисловості, будівництва та транспорту ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Митна справа ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Соціально-економічна діагностика підприємств в умовах глобалізації ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств промисловості, будівництва та транспорту ЗМД_8 Другий «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Виробнича практика ЗМД_8 Третій «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Дипломна магістерська кваліфікаційна робота ЗМД_8 Третій «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Практика за темою дипломної магістерської кваліфікаційної роботи ЗМД_8 Третій «Прикладна економіка» 8.18010024 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Гігієна розумової праці ППСУ_8016_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Державна освітня політика ППСУ_8004_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Діагностика характеристик людини в системі освіти ППСУ_8017_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Інноваційні педагогічні технології ППСУ_8005_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Інтелектуальна власність ППСУ_8001_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Конфліктологія ППСУ_8018_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Методика викладання та основи педагогічної майстерності ППСУ_8019_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління
Методологія наукових досліджень проблем освіти ППСУ_8002_С01 Перший «Управління навчальним закладом» 8.18010020 Психології, педагогіки і соціального управління

Сторінки