Зварювання плавленням, частина 2

Код модуля: 
ЗВДВ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
  • знати принципи побудови та функціонування зварювального обладнання,
  • вміти моделювати та встановлювати необхідні параметри режиму зварювання на обладнанні із наступним їх відпрацюванням, налагодити зварювальне обладнання і здійснити процес зварювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Джерела живленням,
  • Зварювання плавленням, ч.1
Зміст навчального модуля: 
Основи проектування обладнання для зварювання плавленням; загальні тенденції розвитку обладнання для механізованого і автоматичного зварювання і наплавлення; обладнання для дугового зварювання та наплавлення; обладнання для електрошлакового зварювання і наплавлення.
Рекомендована література: 
  1. Дзюбик А. Р. Обладнання для зварювання плавленням. — рукопис, 2009. — 120 с.
  2. Машиностроение. Энциклопедия / Ред. совет: К. В. Фролов (пред.) и др. — М.:
  3. Машиностроение. М38 Оборудование для сварки. Т. IV-6/ В. К. Лебедев, С. И. Кучук-Яценко, А. И. Чвертко и др.; Под ред. Б. Е. Патона. 1999. — 496 с, ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 40%, захист лабораторних робіт).
  • Підсумковий контроль ( 60%, іспит).
Мова навчання: 
українська