Живопис, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6107_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 год. (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 64
Лектори: 
ст.викл. Лесюк К.В., ст.викл. Скиба Б.Н.
Результати навчання: 
Завдання предмету сформувати художній світогляд студента, навчити художнього відбору та інтерпретації зображуванного, декоративних трактувань, а також різних технічних прийомів у роботі з фарбами, з розумінням кольорового середовища. Програмні завдання починаються освоєнням простих натюрмортів з геометричних форм з поступовим ускладненням протягом навчання і закінчуються завданням на ознайомлення з живописним трактуванням людської фігури. Важливим моментом для втілення програми є самостійна творча робота студентів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • живопис,
 • рисунок,
 • пленер,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • шрифти,
 • основи комп’ютерної графіки,
 • історія дизайну,
 • основи декоративно-ужиткового мистецтва.
Зміст навчального модуля: 
Натюрморт з геометричних та побутових предметів(тепла і холодна гамма)
Рекомендована література: 
 1. Ростовцев Н.Н. «История методов обучения рисованию». Зарубежная школа рисунка — М.1981.
 2. «Школа изобразительного искусства»- багатотомник. Москва
 3. Кириченко М.А., Кириченко І.М. , «Основиобразотворчої грамоти». Киїів. 2002р.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль
 • оцінювання завдань в кінці семестру 100%
Мова навчання: 
українська