Засоби пожежної автоматики

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 38 год., лекції — 16 год., практичні заняття −16 год., 1 кредит ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н. Гаврилко О. А.
Результати навчання: 
Формування інженерних знань, умінь та навичок, що дозволяють ефективно використовувати засоби пожежної автоматики для моніторингу техногенної небезпеки і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Навчитися належним чином використовувати засоби пожежної автоматики для застосування при ліквідації надзвичайних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Екологія»,
 • «Безпека життєдіяльності»,
 • «Електротехніка»,
 • «Організація пожежно-профілактичної роботи»,
 • «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка»,
 • «Автоматизовані системи керування та зв’язок в пожежній охороні»,
 • «Пожежна автоматика».
Зміст навчального модуля: 
Організація роботи по впровадженню і експлуатації засобів пожежної автоматики. Нормативна база актів з пожежної автоматики. Пожежні сповіщувачі. Системи централізованого пожежного спостереження. Автоматичні системи димовидалення. Технічні засоби пожежної сигналізації. Методика обстеження систем пожежної сигналізації. Методика перевірки справності і працездатності установок водяного і пінного пожежогасіння.
Рекомендована література: 
 1. Кодекс цивільного захисту України, чинний з 1 липня 2013 р.: — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2013. — 132 с.
 2. Наказ МНС України від 15.03.2012 року № 575 «Статут дій у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту)». — 123 с.
 3. НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики.
 4. НАПБ Б.07.016-2001 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів.
 5. ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту». — Ст. 284.
 6. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
 7. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
 8. ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности.
 9. EN-ISO 8421-3. Пожежна охорона. Терміни. Виявлення пожежі і передача сигналів.
 10. IN EN 54TI-12 Системи пожежної сигналізації.
 11. ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.
 12. ДСТУ 4030-2001 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні.
 13. Христич В. В., Дерев’янко О. А. та інш. Системи пожежної та охоронної сигналізації — Харків: АПБУ МВС України, 2001 — 104 с.
 14. Крылик А. А. Технические средства охранной сигнализации. Справочник специалиста — Запорожье: ИПК «Запорожье», 1995. — 204 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: ККР — 10 балів, практичні заняття — 10 балів.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська, російська