Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (проекту)

Код модуля: 
ЕРАТ_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
викладачі кафедри ЕРАТ
Результати навчання: 
Представити в ДЕК пояснювальну записку в повному обсязі, підписану керівником проекту, консультантами та зав. кафедри, відгук керівника, рецензію на проект та графічну частину дипломного проекту, виконану на 5-6 аркушах формату А1.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
захист проекту 100%
Мова навчання: 
українська