Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕП_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Зміст навчального модуля: 
Захист кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні державної екзаменаційної комісії і має публічний характер. Для розкриття змісту роботи студенту надається не більше 20 хвилин. Після доповіді студент відповідає на запитання членів державної екзаменаційної комісії. Питання можуть стосуватись як теми роботи, так і бути загальними. Захист кваліфікаційних робіт оцінюється за шкалою ЄКТС і переводиться у національну шкалу. Результати оголошуються у той же день. Студенту, який захистив роботу, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр – і видається документ про вищу освіту.
Мова навчання: 
українська