Японська мова

Код модуля: 
ПЛ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
П'ятий
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин 369, аудиторних 184, самостійна робота 185
Лектори: 
 • викл. Богдан Л.В.,
 • викл. Данилова Н.В.
Результати навчання: 
 • знати лексичний та граматичний матеріал, який вивчався впродовж семестрів, синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності японської мови, особливості японської культури.
 • вміти застосовувати здобуті практичні навички у професійній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • практична граматика
кореквізити:
 • практика мовлення,
 • практика перекладу
Зміст навчального модуля: 
Люди. Мови. Країни. Розпорядок дня. Екскурсія містом. Музика. Молодь. Життєві мрії. Спорт та його переваги. Батьківщина. Подорожі. Здоровий спосіб життя. Інтернет як джерело інформації. Люди та їх характер.
Рекомендована література: 
 1. 日本語初歩 (Ніхонґо сьохо. Початковий курс японської мови). The Japan Foundation Japanese Language Institute. Tokyo, 1994.
 2. E.Saito, H.Silberstein. Grundkurs der modernen japanischen Sprache. VEBVerlag Enzyklopädie Leipzig, 1986.
 3. М.С.Федоришин. Українська транскрипція японської мови. Методичний посібник з основ японського письма: фонетична транскрипція. Львів, 1994.
 4. Практикум з основ японської мови. Зошити 1 — 8. НУЛП, Львів, 2002, 2005.
 5. Minna no Nihongo. みんなの日本語。初級I. (Японська мова для всіх: початковий курс, ч. І.) 3A Corporation, Tokyo, 2000.
 6. Minna no Nihongo. みんなの日本語。初級II. (Японська мова для всіх: початковий курс, ч. ІІ.) 3A Corporation, Tokyo, 2000.
 7. 日本語かな入門. An Introduction to the Japanese Syllabary. Bonjinsha, Tokyo, 1995.
 8. 日本語はつおん. The pronunciation of Japanese. Bonjinsha, Tokyo, 1995.
 9. Modern Japanese for University Students. Parts I. Japanese Department, International Christian University, Tokyo, 1988.
 10. Modern Japanese for University Students. Part II. Japanese Department, International Christian University, Tokyo, 1988.
 11. Modern Japanese for University Students. Part III. Japanese Department, International Christian University, Tokyo, 1988.
 12. A Course in Modern Japanese. Volume One. The University of Nagoya Press, 1996.
 13. 日本語でビジネス会話。初級編。日米会話学院、Bonjinsha, Tokyo, 1998.
 14. 日本語漢字入門. First Lessons in Kanji. Bonjinsha, Tokyo, 1995.
 15. 水谷信子。総合日本語 初級から中級へ。Nobuko Mizutani. Introduction to Intermediate Japanese. An Integrated Course. Bonjinsha, Tokyo, 1998.
 16. 佐々木瑞枝、門倉正美。会話のにほんご. M.Sasaki, M.Kadokura. Japanese Through Dialogues. For Intrmediate Learners (Drills & Tasks). The Japan times. Tokyo, 1997.
 17. 佐々木瑞枝. 日本事情入門. M.Sasaki. View of Today’s Japan. ALC. Tokyo, 1998.
 18. 日本生活事情. Living in Japan: F Handbook. ALC Press Japanese Textbook Series. Tokyo, 1998.
 19. 日本旅行事情。自然と地方文化。Traveling Japan: Local Nature and Cultue. ALC Press Japanese Textbook Series. Tokyo, 1996.
Словники:
 1. І.Бондаренко, Т.Хіно. Українсько—японський, японсько—український словник. Київ, 1998.
 2. Basic Japanese-English Dictionary. Bonjinsha. Tokyo, 1993.
 3. J.Halpern. The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary. Kodansha, Tokyo, 1999.
 4. N.Kuratani et al. A New Dictionary of Kanji Usage. Gakken, Tokyo, 1999.
 5. コンサイス和路辞典. Concise японско—русский словарь. Сансейдо. Токіо, 1997.
 6. Коданся японско—русский словарь. Токіо, 1992.
 7. J.H.M.Webb. A Guide to Modern Japanese Loanwords. Tokyo, 1992.
 8. Большой японско—русский словарь в двух томах. Под редакцией Н.И.Конрада. Москва, 1970.
 9. С.Ф.Зарубин, А.М.Рожецкин. Русско—японский словарь. Москва, 1988.
 10. Н.И.Фельдман—Конрад. Японско—русский учебный словарь иероглифов. Москва, 1977.
 11. Кэнкюся русско—японский словарь. Токіо, 1994
 12. Obunsha’s Essential English-Japanese Dictionary. Tokyo, 1977.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
2 семестр:
 • Поточний контроль: 70% — практичні заняття, самостійна робота
 • Модульний контроль: 30% — контрольна робота (тестові завдання)
5, 8 семестри:
 • поточний контроль (40 %), усне опитування;
 • підсумковий контроль (60%), екзамен
Мова навчання: 
японська