Виробнича база будівництва

Код модуля: 
БВ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год., лекції — 32 год, 2 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Каганов В. О.
Результати навчання: 
 • Знати: про тенденції розвитку виробничої бази будівництва; про властивості і використання будівельних матеріалів, основи зведення і експлуатації і ремонту будівель і споруд; структуру бази будівництва; технологію і організацію роботи виробничої бази будівництва; номенклатуру, властивості і застосування основних видів будівельних матеріалів і виробів.
 • Вміти: проектувати об’єкти виробничої бази будівництва; використовувати обчислювальну техніку при визначені потужностей виробничої бази будівництва; використовувати прилади і обладнання для визначення властивостей будівельних матеріалів і конструкцій; використовувати нормативну літературу при розв’язуванні спеціальних задач будівництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Організація будівництва, Технологія будівельного виробництва.
Зміст навчального модуля: 
Основи організації матеріально-технічної бази будівництва. Класифікація промислових підприємств виробничої бази будівництва. Визначення економічної ефективності розвитку матеріально-технічної бази будівництва. Основи проектування промислових підприємств будівельної індустрії. Загальні положення. Розрахунок виробничої потужності промислових підприємств. Виробнича структура підприємств по добуванню і переробці нерудних будівельних матеріалів. Загальні положення, класифікація. Організація добування нерудних будівельних матеріалів в кар’єрах. Організація виробництва на дробильно-стругальних і збагачувальних підприємствах. Підприємство по виробництву бетонних, асфальтобетонних сумішей і будівельних розчинів. Загальні положення, класифікація, склад підприємств. Організація транспортування бетонних сумішей і розчинів. Підприємства по виробництву збірних залізобетонних виробів. Загальні положення, класифікація і склад підприємств. Організація виробництва збірних залізобетонних виробів. Підприємство по виробництву деталей і конструкцій із легких, силікатних і комірчастих бетонів. Загальні відомості і організація виробництва. Підприємство по виготовленню металевих конструкцій і деталей. Загальні відомості, класифікація і склад підприємств. Класифікація, склад підприємств і організація виробництва. Основи планування виробництва на промислових підприємствах будівельної індустрії. Загальні положення. Організація планування на промислових підприємствах.
Рекомендована література: 
 1. Бастрикин А. Н. Организация промышленных предприятий строительной индустрии. М., Высшая школа, 1984.
 2. Николаев Ю. В. и др. Технологические комплексы производства сборных железобетонных конструкций и изделий. М., 1972.
 3. Миротин Л. Б. и др. Производственные предприятия дорожного строительства. М., Транспорт, 1986.
 4. Кудрявцев Е. М. Комплексна механізація, автоматизація механооснащення будівництва. М., 1989.
 5. Монфред Ю. Б., Прикин Б. В. Организация, планирование и управление предприятиями стройиндустрии., 1989.
 6. Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. Строительство мостов. М., Транспорт, 1985.
 7. Конспект лекцій.
 8. Берінський Й. Ц., Ніколаєв В. П. Обчислювальна техніка і проектування технології ї організації будівництва., Львів, Вищ.шк.,1984.
 9. Колективний підряд в будівництві. Серія із 10 плакатів. М., Буд. видав., 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: КР.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська