Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕРАТ_6069_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 315 (кредитів ЄКТС — 10,5)
Лектори: 
викладачі кафедри ЕРАТ
Результати навчання: 
  • знати технологічні процеси на підприємствах автомобільного транспорту, методи і способи виконання операцій технічного обслуговування та ремонту, методологію проектування виробничих відділень;
  • уміти розробляти технологічні процеси, проектувати пристрої та створювати комплект технологічної документації;
  • самостійно розв’язувати основні виробничі завдання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • всі навчальні модулі
Зміст навчального модуля: 
Індивідуальне завдання на практику повинно містити тему кваліфікаційної роботи. Завдання дипломника полягає в зборі інформації, її аналізі, підготовці матеріалу для документального оформлення у вигляді кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: 
Література за тематикою кваліфікаційних робіт
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%)
  • Підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська