Вступ до фаху. Історія біотехнології

Код модуля: 
ТБСФБ_6085_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Швед О.В.
Результати навчання: 
формування знань про становлення біотехнології як науки та біоіндустрії та орієнтування на можливе працевлаштування фахівців різного рівня освіти в галузі біотехнології
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальноосвітній рівень
Зміст навчального модуля: 
Становлення біотехнології її складові частини, процеси, методи, біопродукція та перспективи розвитку. Відкриття в науці та технології, які зробили біотехнологію міждисциплінарною сучасною наукою та технологією отримання практично корисних продуктів для людини, створення сфер застосування біотехнології у різних галузях промисловості, надання послуг класичним галузям у виробництві продукції, захисті довкілля та охороні здоров’я. Зміст освітньо кваліфікаційних характеристик та схема освіти і рівні кар’єрного росту фахівців та професіоналів з біотехнології.
Рекомендована література: 
  1. Бондар І.В., Гуляєв В.М. Основи біотехнології. Монграфія. — Дніпродзержинск: ДДТУ — 2009. — 444с.
  2. Евтушенков А.Н, .Фомичев Ю.К.. Введение в биотехнологию. Курс лекций. — Минск: БГУ. — 2002.
  3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. — М.: Мир. — 2002 −589 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — експрес опитування на практичних заняттях (10 балів), контрольна робота (30 балів), індивідуальне завдання : реферат (25 балів), пошуки 10 повідомлень новин біотехнології в глобальній системі Internet (30балів), складання таблиці використаних сайтів (5 балів).
  • Підсумковий контроль — диференційований залік
Мова навчання: 
українська