Вступ до будівельної справи

Код модуля: 
БВ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 36 год., лекції — 16год., 1 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Юхман Л. Ю
Результати навчання: 

Розглядається як професійно-орієнтована дисципліна, що враховує особливості будівництва і є необхідною складовою інженерної освіти в епоху науково-технічного прогресу.
Дисципліна «Вступ до будівельної справи» є першою ступінню навчання студентів в галузі будівництва, яка повинна розвиватися при вивченні спеціальних дисциплін.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи машинної графіки, Геодезія, Архітектура промислових і цивільних будівель.
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика будівництва як галузі народного господарства України. Короткий вступ до історії розвиту будівництва в Україні.Історія розвитку НУ «Львівська політехніка», інституту будівництва та інженерії довкілля, кафедр ІБІД. Досягнення вчених ІБІД. Система підготовки спеціалістів-будівельників ІБІД НУ «ЛП». Ступені підготовки. Характеристика спеціальностей і спеціалізацій в ІБІД. Розгляд анотацій дисциплін навчального плану підготовки спеціалістів базового рівня з напрямку «Будівництво». Будинки та інженерні споруди і їх конструктивні елементи. Проектно-вишукувальні роботи. Будівельні матеріали, виробнича база будівництва. Технологія та організація будівництва, етапи спорудження будівель і споруд.
Рекомендована література: 
  1. Развитие строительной науки и техники в УССР: В 3 т. /АН УССР и др.: Гл.редкол.: Жербин М. М. (гл.ред.) и др. — Киев: Наукова думка, 1989-1990.
  2. Т.1: Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1917 г. / Ясиевич В. Е., Асеев Ю. С., Жербин М. М. и др.: Редкол.: Ясиевич В. Е. (отв.ред.) и др. — 1989. — 328 с.
  3. Т.2: Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1917-1941 г.г. / Моисеенко В. П., Жербин М. М., Ясиевич В. Е. и др.: Редкол.: Моисеенко В. П. (отв.ред.) и др. — 1990. — 240 с.
  4. Т.3: Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1943-1987 г.г. / Жербин М. М., Ясиевич В. Е., Михайленко В. Е. (отв.ред.) и др. — 1989. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумкові контрольні: залік.
Мова навчання: 
українська