Утримання та використання міської забудови

Код модуля: 
БВ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год., лекції — 32год., практичні заняття — 32год., 4 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., Парнета Б. З.
Результати навчання: 
 • Засвоїти: експлуатаційні вимоги до утримання і використання міської забудови, наукові основи і фактичні задачі утримання і використання міської забудови, основні положення по благоустрою міської забудови, порядок утримання транспортних систем, благоустрій автомобільних доріг населених пунктів.
 • Вміти: самостійно організовувати і виконувати роботи по утриманню і використанню міської забудови, розробляти проектну документацію по організації утримання і використання міської забудови, використовувати практичний досвід житлово-експлуатаційних організацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз,
 • Фізика,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем,
 • Будівельна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Аварійна і диспетчерська служба в системі утримання будинків міської забудови. Загальні правила утримання дворових територій. Благоустрій та утримання територій населених пунктів. Санітарний благоустрій міських територій. Контроль за термінами виконання робіт. Обов’язки виконавця робіт. Виконання робіт. Планові та аварійно-відновлювальні роботи на підземних інженерних мережах. Підготовка об’єктів до відновлення благоустрою. Розташування об’єктів побутово торгівельного призначення та рекламоносіїв. Порядок розташування об’єктів зовнішньої реклами в населених пунктах. Вдосконалення, розташування і утримання реклами в населених пунктах. Літнє та зимове утримання і прибирання міських територій. Основні поняття і терміни в питаннях благоустрою і утримання територій. Прибирання і утримання дворових територій. Порядок утримання елементів зовнішнього благоустрою. Відповідальність за порушення правил благоустрою і утримання території. Машини для утримання і ремонту міських доріг та аеродромів. Машини для збирання і транспортування побутових відходів, організація їх роботи. Машини по догляду за зеленими насадженнями. Машини технічної служби. Транспорт в структурі населених пунктів. Озеленення придорожньої смуги. Благоустрій територій автобусних зупинок. Освітлення міських територій. Інженерний благоустрій при реконструкції міст. Структура будинкоуправління. Характеристика технічної дільниці. Розрахунок і схема послідовності огляду будівель технічної дільниці. Підбір необхідної кількості робітників основних будівельних професій для технічного обслуговування дільниці.
Рекомендована література: 
 1. Кукса В. П., Титаев В. И. Справочник работника жилищно-експлуатационной организации. — Киев: Будивельник. 1985.
 2. Коломиец А. В. Эксплуатация жилих зданий. Справочное пособие. М.: Стройиздат, 1988.
 3. Карабан Т. А., Баловнев В. И. Машины для городского хозяйства. — М.: Машиностроение, 1988.
 4. Голдин Э. М., Дубровин Е. М. Инженерное оборудование улиц — М.: 1971.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні .
 • Підсумкові контрольні: іспит.
Мова навчання: 
українська