Устаткування та оснащення заводів з переробки полімерів та композитів

Код модуля: 
ХТПП_6007_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Шаповал Й.М.
Результати навчання: 
знання принципових схем та роботи устаткування, яке використовується в процесах приготування композицій; загальної характеристики, принципової схеми та роботи гідравлічного пресу; конструкції, основних елементів та роботи пресформи; схеми черв'ячної литтєвої машини, режимів роботи, основних вузлів та їх призначення; загальної схеми, основних елементів та роботи литтєвої форми
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • інженерна графіка,
  • механіка хімічних виробництв,
  • технологія переробки пластмас,
  • матеріалознавство
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета та задачі курсу. Устаткування для процесів приготування композицій. Змішувачі для сипучих матеріалів. Змішувачі для розтопів полімерів, паст і тістоподібної маси. Машини для таблетування. Класифікація та загальна характеристика таблетувальних машин. Апаратура і пристрої для попереднього нагріву і сушки. Гідравлічні преси. Класифікація і загальна характеристика гідравлічних пресів. Литтєві машини. Загальна характеристика і класифікація литтєвих машин.
Рекомендована література: 
  1. Завгородний В.К., Калинчев Э.Л., Махаринский Е.Г. Оборудование предприятий по переработке пластмасс. — Л.: Химия, 1972.
  2. Холмс-Уолкер В.А. Переработка полимерных материалов. — Пер. с англ. — М.: Химия, 1979.
  3. Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке пластмасс. — М.: Химия, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технологія переробки полімерів