Технології інформаційного обміну та взаємодії

Код модуля: 
СКІД_6076_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (32 — лекцій, 16 — практичних занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. і. н., ст. викладач Морушко Олександр Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні прийоми і методи визначення типу інформаційного метаболізму;
 • типи інформаційного метаболізму, їх особливості;
 • встановлення правильної психологічної дистанції;
 • методи підбору персоналу для виконання індивідуальних та колективних завдань;
 • на практиці застосовувати отримані теоретичні знання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Ділова комунікація,
 • Кадровий менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
 • Практична психологія і проблеми людських взаємовідносин,
 • Основні етапи розвитку практичної психології як науки,
 • Система взаємовідносин у соціумі,
 • Основні принципи визначення ментальності людини,
 • Прикладні аспекти практичної психології.
Рекомендована література: 
 1. Аугустинавичюте А. Соционика. Введение. М., 1998.
 2. Барсова Анна. Как прожить свою, а не чужую жизнь, или Типология личности. М., 2001.
 3. Ермак В. Д. Как научиться понимать людей. Теория информационного метаболизма психіки.
 4. Кіров В. О., Горевалов С.І. Соціонічний посібник військового журналіста. Львів, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська