Технологія зведення, реконструкція та ремонт будівель і споруд міського господарства (частина 1, 2)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 420 год., лекції — 64 год., лабораторні заняття — 48год., практичні заняття — 16 год., 2 курсових проекти — 180 год., 14 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Котів М. В.
Результати навчання: 
 • Засвоїти: основні конструктивні схеми та способи зведення та монтажу основних будівель і споруд міського господарства, а також правильно підібрати комплекти машин і механізмів, інструменту для якісного виконання даного будівництва.
 • Вміти: проектувати та конструювати ті чи інші будівлі чи споруди, вибирати основні способи їх будівництва та зведення, розробляти технологічні карти на основні комплекси будівельних робіт, розраховувати основні техніко-економічні показники проекту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація, планування і управління будівництвом,
 • Будівельна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Проблемні задачі в області технології зведення будинків і споруд та шляхи їх реалізації. Методи зведення будинків і споруд. Монолітне будівництво. Приготування бетонної суміші, її транспортування, подача в конструкцію, ущільнення. Опалубочні та арматурні роботи на будмайданчику. Підводне бетонування. Зведення автомобільних доріг, тротуарів, пішохідних доріжок. Будівництво і зведення мостів, переходів і тунелей. Водонапірні башти і технологія їх зведення. Димові труби і їх зведення. Гідротехнічні споруди, класифікація і технологія зведення. Технологія зведення градирень. Силоси, бункери і елеватори, особливості їх будівництва. Технологія зведення виставочних залів, стадіонів та інших великопролітних будівель та споруд. Котроль якості і приймання виконаних робіт. Техніка безпеки.
Рекомендована література: 
 1. Литвинов О. О. и др.. Технологиястроительногопроизводства., К.: Вища школа, 1986.
 2. Швиденько В.І. Монтаж будівельних конструкцій. К.: Вища школа, 1987 р.
 3. Атаєв С. С. Індустріальна технологія будівництва з монолітного бетону. М.: Стройиздат, 1989.
 4. Яворський В. Р. Механізація монтажних робіт при капітальному ремонті будинків. К.: Будівельник, 1972.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, практичні занняття, КП.
 • Підсумкові контрольні: іспит, залік.