Технологія заготівельних і монтажних робіт систем

Код модуля: 
ТГВ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год. (4 кредити ЕКТС), зокрема: аудиторні заняття — 64 год.( лекції — 32 год.; лабораторні роботи — 16 год.); самостійна робота — 80 год., практичні — 16 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Довбуш О. М.,
 • к. т. н., доцент Жуковський С. С.,
 • асистент Савченко О. О.
Результати навчання: 
Дати студентам глибокі знання з сучасних технологій заготівельних і монтажних робіт систем обігрівання та вентиляції, а також розширити технічний та науковий світогляд студентів в даній області.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Будівельна продукція. Принципи індустріалізації та спеціалізації в будівництві систем ТГВ. Технічна документація на виконання мотажних робіт. Технологічне проектування будівельних процесів. Монтажне проектування систем ТГіВ. Сталеві труби, фасонні частини, приварювані деталі. Чавунні труби і фасонні частини для них. Пластмасові труби, з’єднувальні і фасонні частини для них. Арматура і контрольно-вимірювальні прилади. Особливості поєднання сталевих, чавунних, азбестоцементних і пластмасових труб. Технологія ручного електродугового зварювання сталевих труб. Контактне зварювання сталевих труб. Різання і газове зварювання сталевих труб. Контроль якості зварних сталевих трубопроводів. Зварювання пластмасових труб. Типи заготівельних підприємств. Технології виготовлення монтажних заготовок. Комплектування і перегрупування радіаторів. Ревізія, підготовка до монтажу і випробування арматури. Виготовлення вузлів і деталей з пластмасових труб. Виготовлення вентиляційної заготовки. Нанесення на заготовку антикорозійних покрить. Способи та технологічні операції основних монтажних процесів. Забезпечення монтажних робіт матеріалами, обладнанням і виробами. Монтажні машини, механізми та пристрої. Монтаж нагрівних приладів і стояків центрального опалення. Монтаж розвідних трубопроводів і елеваторного вузла (місцевих теплопунктів). Особливості монтажу систем панельного і парового опалення. Випробування, приймання і здавання систем в експлуатацію. Монтаж газової мережі з сталевих труб. Монтаж газових приладів. Монтаж резервуарних установок. Випробування систем, налагодження і здавання в експлуатацію. Монтаж обладнання, трубопроводів ГРП і ГРУ. Випробування, здавання і приймання монтажних робіт. Монтаж центральних теплових пунктів. Монтаж газопроводів. Приєднання до діючих газопроводів. Влаштування попутного дренажу. Монтаж теплових мереж. Прокладання трубопроводів в футлярах. Переходи трубопроводів через природні перешкоди. Продування і випробування газових мереж. Випробування і промивання теплових мереж. Особливості монтажу котлів і котельного обладнання. Монтаж чавунних секційних котлів. Виконання обмурівок. Випробування і запускання в роботу котельних агрегатів. Монтаж вентиляторів, повітропроводів і вентиляційних труб. Монтаж припливних камер і кондиціонерів. Монтаж вентиляційного обладнання. Монтаж теплової ізоляції трубопроводів. Гідроізоляційні роботи. Протикорозійна ізоляція сталевих трубопроводів.
Рекомендована література: 
 1. Жуковський С. С., Кінаш Р.І. Технологія заготівельних та спеціальних монтажних робіт — Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 1999. — 448 с.
 2. Сосков В. И. Технология монтажа и заготовительные работы. — М.: Высш. шк., 1989. — 344 с.
 3. Беркман Я. И., Коссой М. Л. Индустриальная технология монтажа санитарно-технических систем. — К.: Будівельник, 1984. — 72 с.
 4. Журавлев Б. А. Заготовка деталей и узлов внутренних санитарно-технических устройств. — М.: Стройиздат, 1989. — 240 с.
 5. Справочник строителя. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств / Под ред. И. Г. Староверова. — М.: Стройиздат. — 783 с.
 6. Харланов С. А., Степанов В. А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. — М.: Высш. шк., 1991. — 262 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття, КРР.
 • Підсумкові контролі: залік, екзамен.
Мова навчання: 
українська