Технологія заготівельних і монтажних робіт (практикум)

Код модуля: 
ТГВ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год. (2 кредит), зокрема: аудиторні заняття — 32 год. ( практичні роботи — 30 год.); самостійна робота — 40 год.
Лектори: 
ст. викладач Довбуш О. М.
Результати навчання: 
Студент повинен: вміти встановлювати склад будівельно-монтажних операцій і процесів, обгрунтовано вибирати методи виконання будівельних процесів і необхідні засоби; розробляти технологічні карти будівельно-монтажних процесів; видавати виробничі завдання робітникам; визначати об’єми, приймати виконані роботи, здійснювати кількісний і якісний контроль.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Техніка безпеки на робочому місці. Ознайомлення з інструментом, засобами малої механізації.Виготовлення відводів з сталевих труб, нарізання різьби.
Виготовлення згонів. Ознайомлення з діючими елементами систем ТГВ.
Вивчення видів арматури (шляхом заміру і візуально).Ревізія арматури (крани, вентилі, засувки, запобіжні і зворотні, клапани та ін.). Складання трубних вузлів з різьбовими з’єднаннями (радіаторний вузол, підводка до газової плити та ін.).
Перегрупування і перекомплектування чавунних секційних радіаторів.
Збирання радіаторного вузла, в т. ч. з арматурою. Збирання конвекторного вузла.
Збирання елементів каналізаційної заготовки. Виготовлення розгорток вентиляційної заготовки (з картону і металу).Виготовлення фальцевих з’єднань тонколистового металу вентиляційної заготовки. Збирання елементів вентиляційної заготовки на фланцевих з’єднаннях.
Встановлення кожуха вентилятора у відповідне положення. Ознайомлення з індустріальними методами виготовлення заготовок систем ТГВ (Львівський монтажно-заготівельний завод, виробничі майстерні тресту «Львівгаз»).

Рекомендована література: 
  1. Жуковський С. С., Кінаш Р.І. Технологія заготівельних та спеціальних монтажних робіт — Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 1999. — 448 с.
  2. Сосков В. И. Технология монтажа и заготовительные работы. — М.: Высш. шк., 1989. — 344 с.
  3. Беркман Я. И., Коссой М. Л. Индустриальная технология монтажа санитарно-технических систем. — К.: Будівельник, 1984. — 72 с.
  4. Журавлев Б. А. Заготовка деталей и узлов внутренних санитарно-технических устройств. — М.: Стройиздат, 1989. — 240 с.
  5. Справочник строителя. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств / Под ред. И. Г. Староверова. — М.: Стройиздат. — 783 с.
  6. Харланов С. А., Степанов В. А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. — М.: Высш. шк., 1991. — 262 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Контрольні заходи — 100 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська