Технологія виробництва сухих будівельних сумішей (Курсова робота)

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год.
Лектори: 
д. т. н., професор Соболь Х. С.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з асортименту, технології виробництва сухих будівельних сумішей різного функціонального призначення, розрахунку матеріального балансу та підбору основного обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка 20-25 аркушів: характеристика продукції, обґрунтування вибору складу сухої будівельної суміші, характеристика вихідних матеріалів, матеріальний баланс, вибір і опис технологічної схеми виробництва, підбір основного обладнання, контроль виробництва і якості готової продукції, техніка безпеки і охорона праці, техніко-економічне обґрунтування технологічних рішень.
Графічна частина — формат А1 — 2 аркуші: технологічна схема виробництва сухої будівельної суміші; розріз основного обладнання.
Рекомендована література: 
  1. Сухие строительные смеси /Е. К. Карапузов, Г. Лутц, Х. Герольд. — Киев. Техника, 2000. — 225 с.
  2. Баженов Ю. М., Коровяков В. Ф., Денисов Г. А. Технология сухих строительных смесей. Учебное пособие. — М.: АСВ, 2003. — 96 с.
  3. ДСТУ-П БВ.2.7-126:2006. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100 балів
  • Поточний контроль: консультація кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект 100 балів.
Мова навчання: 
українська