Технологія виробів на основі цементу

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300; аудиторні години — 160; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 96 год; практичні заняття — 16; кількість кредитів ЄКТС — 10.
Лектори: 
доц. Якимечко Я.Б.
Результати навчання: 
  • ознайомлення з властивостями та економічною доцільністю застосування матеріалів та виробів на основі цементу;
  • вивчення технології отримання залізобетонних виробів та важких бетонів;
  • вивчення основних напрямків енергоощадних технологій та ефективного використання побічних продуктів промисловості для виготовлення бетонів та будівельних розчинів;
  • вивчення основних методів випробування бетонів та сухих сумішей
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
технологія виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі; теплові процеси в силікатних технологіях; хімічна технологія в’яжучих речовин та виробів на їх основі
Зміст навчального модуля: 
Основи технології азбестоцементних виробів. Технологія важких бетонів. Легкі бетони та особливості їх структури. Технологія виробництва будівельних розчинів. Сухі будівельні суміші та їх використання. Збірні залізо- та залізобетонні конструкції. Теплоізоляційні матеріали на основі неорганічних в’яжучих речовин та їх застосування.
Рекомендована література: 
  1. Рунова Р.Ф., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Носовський Ю.Л. В’яжучі речовини: Підручник. — К.: Основа, 2012. — 446 с.
  2. Пащенко О.О., Сербін В.П., Старчевська Є.А. В’яжучі матеріали. — Київ: Вища школа, 1995. — 416 с.
  3. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Заповнювачі для бетону. — К.: ФАФА ЛТД, 2001. — 399 с.
  4. Карапузов Е.К., Лутц Г., Герольд Х. Сухие строительные смеси. — К.: Техніка, 2000. — 226 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття, практичні заняття
  • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська