Технологія виготовлення металевих виробів і конструкцій

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 210 год.; лекції — 32 год; практичні заняття — 32 год; КП — 90 год., 7 кредитів ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Іваник І. Г.
Результати навчання: 
Засвоїти основи та сучасні особливості технології виготовлення конструктивно-здатних звичайних та легких металевих конструкцій та виробів для потреб будівництва та реконструкції, методи механізації, автоматизації та роботизації виготовлення конструкцій та виробів. Вміти розробляти проекти заводів та цехів з виробництва металевих конструкцій та виробів, проводити технологічні розрахунки операцій з виготовлення: різання, збирання, зварювання, клепання, виконувати техніко-економічні розрахунки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технологія будівельного виробництва,
  • Будівельні конструкції,
  • Архітектура промислових та цивільних будівель,
  • Охорона праці.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація металевих конструкцій і виробів та особливостей їх окремих типів. Матеріали металевих конструкцій. Проектування виготовлення металевих конструкцій. Технологічність металевих конструкцій і виробів. Зниження трудомісткості виготовлення. Автоматизація виробництва. Транспортні операції і транспортуючі механізми. Заготовці операції. Збірно-зварювальні операції. Застосування роботів. Виготовлення конструкцій із балок та стержнів. Зварні балки. Влаштування стиків балок і стержнів. Виготовлення конструктивних елементів з заготовок балкового типу. Виготовлення рамних і гранчастих конструкцій. Конструкції з штампованих гнутих профілів. Виготовлення конструкцій з листової сталі. Великогабаритні конструкції: резервуари, мембрани. Зварні труби і трубопроводи. Штамповані вироби оболонкового типу. Підготовка конструкцій до операцій з корозій ного захисту. Пофарбування виготовлених конструкцій та їх транспортування на склад. Транспортування металевих конструкцій та виробів на будівельні об’єкти та підготовка до монтажу.
Рекомендована література: 
  1. Николаев Г. А., Куркин С. А., Винокуров В. А. Сварные конструкции. Технология изготовленя. Автоматизация производства. М.: «Высшая школа». 1983. — 344 с.
  2. З. Сахновский М. М. Технологичность сварных строительных конструкций. — Київ: Будівельник. 1980 — 264 с.
  3. Золотарев И. А., Окара В. Г., Коваленко И. И. Производство стальных конструкций. Дніпропетровськ: «Промінь» — 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, KP, самостійне навчання
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 70 балів. Максимальна можлива оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська