Технологія виготовлення і використання сучасних ефективних матеріалів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., 32 год. — лекції, 32 год. — лабораторні заняття, 4 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент, Гоголь М. В.
Результати навчання: 
Основним завданням вивчення курсу «Технологія використання сучасних ефективних матеріалів» є засвоєння студентом сучасних знань теорії та практики виробництва.
 • Знання та уміння, які одержані при вивченні курсу мають теоретичне та практичне значення і інженерній діяльності та безпосередньо можуть бути використані інженерами-будівельниками-технологами в системі управління виробництвом на діючих підприємствах і в проведенні науково-дослідних робіт.
 • Вивчення матеріалу даної дисципліни передбачає окремими блоками-модулями, після засвоєння яких, на лекціях або самостійно на протязі семестру здійснювати письмовий рубіжний контроль. Оцінка знань студентів здійснюється інтегральною кількістю балів, які набираються при відповіді на питання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельні матеріали,
 • Хімія,
 • Будівельні конструкції,
 • Охорона праці,
 • Практика на будівлях.
Зміст навчального модуля: 
Благоустрій території біля новозбудованих будівель. Благоустрій територій біля реконструйованих об’єктів.
Технологія влаштування тротуарних плиток. Технологія влаштування водовідводу з прилеглих територій будівель і дощових вод. Особливості проведення ремонтних робіт існуючих фасадів. Особливості влаштування декоративних обличкувальних матеріалів на фасадах новозбудованих об’єктів. Сучасна технологія зовнішніх малярних покрить. Основні поняття про гідрофобізацію. Особливості і переваги нанесення зовнішніх грунтовок. Теплотехнічні і технологічні вимоги до влаштування і утеплення фасадів. Технологія влаштування зовнішнього утеплення фасадів. Технологія влаштування одношарових стін будівель (по сучасних теплотехнічних вимогах). Характеристика різних методів утеплення будинків. Особливості виконання покрить будівель з утепленням. Технологія влаштування дахового покриття з метою використання мансардних приміщень. Особливості ремонту плоских покрівель. Технологія виконання ремонтних робіт плоских покрівель. Особливості утеплення існуючих покрівель. Особливості влаштування захисного шару на азбестоцементні (шиферні), черепичні і металеві покриття. Сучасне кольорове вирішення (комплексне) фасадів. Сучасне кольорове вирішення інтер’єрів. Особливості виконання внутрішніх малярних робіт. Технологія влаштування обличкувальних робіт із гіпсопаперових листів. Особливості (технологічні) внутрішнього комфорту. Особливості влаштування підвісних стель. Особливості влаштування підшивних стель. Особливості влаштування навісних підлог. Технологія влаштування декоративних внутрішніх малярних покрить. Технологія влаштування декоративних внутрішніх обличкувальних матеріалів. Особливості виконання гідроізоляційних покрить в санвузлах. Декоративні внутрішні покриття.
Рекомендована література: 
 1. Горлов Ю. П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий., М., 1989.
 2. Горлов Ю. П. Лабораторный практикум по технологи теплоизоляционных материалов., М., 1982.
 3. Мельниченко Л. Г. и др. Технологичность силикатов. М., 1989.
 4. Чаус К. В., Чистов Ю. Д., Лабзина Ю. В. «Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций». М., СП, 1988.
 5. Баженов Ю. Л., Шубенкин П. Ф., Дворкин Л. И. Применение промышленных отходов в производстве стройматериалов. М., 1986.
 6. Боженский А. В. Минеральные вяжущие вещества. М., 1986.
 7. Горяйнов К. К., Горянок С. К. Технология теплоизоляционных материалов., М., 1982.
 8. Методичні вказівки.
 9. Конспект лекцій.
 10. Кремин Н. Ф. Процесы и аппараты в технологи строительных материалов., М., 1986.
 11. Болдырев А. С., Золотова П. П. «Строительные материалы», М., 1989.
 12. Баженуца Л. П., Похаренко В. С. Пластмассы в строительстве. Будівельник, К., 1976.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів,
 • Підсумковий контроль: іспит.