Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс) (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Думич І. Ю.
Результати навчання: 
Метою вивчення дисципліни є детальне ознайомлення студентів з основними технологічними операціями і процесами під час спорудження земляного полотна і будівництві дорожніх одягів в різних географічних умовах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка 20-25 аркушів:
Загальна характеристика району будівництва. Наявність матеріалів і парку дорожньо-будівельних машин. Підготовчі і земляні роботи, складання відомостей земляних робіт і зняття рослинного шару. Розробка технології земляних робіт згідно індивідуального завдання. Вибір землерийно-транспортних машин і механізмів. Розробка погодинних графіків роботи машин і механізмів на спорудженні земляного полотна. Складання відомостей об’ємів дорожньо-будівельних матеріалів для заданої конструкції дорожнього одягу. Вимоги до матеріалів. Розробка технології будівництва дорожнього одягу. Вибір МДЗ для будівництва основних конструктивних шарів дорожнього одягу. Розрахунок погодинних графіків роботи машин на будівництві дорожнього одягу.
Графічна частина — формат А1 — 2 аркуші: поздовжній профіль ділянки довжиною 1,5 км з водовідведенням; робочі поперечні профілі — 10-15 штук; план ділянки дороги довжиною 1,5 км з водовідводом і розв’язкою в одному рівні.
Графічна частина — формат А1 — 2 аркуші:
лист № 1 — побудова графіків об’ємів і розподілу земляних мас і кривої об’ємів; лист № 2 — технологічна карта будівництва дорожнього одягу з погодинними графіками роботи машин.
Рекомендована література: 
  1. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Проектування та будівництво. ДБН В.2.3-4: 2007. — К.: 2007.
  2. ВБН Г.1-218-020:2006. Норми часу на виконання дорожньо-будівельних робіт. — К.: 2006.
  3. ВБН Г.1-218-041:2006. Норми часу на роботи, що виконуються машинами і механізмами закордонного виробництва з використанням нових технологій. — К.: 2006.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100 балів.
  • Поточний контроль: консультація кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект 100 балів.
Мова навчання: 
українська