Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 270 год; лекції — 48 год; практичні заняття — 16 год; курсовий проект — 90 год; 9 кредитів ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Каганов В. О.
Результати навчання: 
Вивчення та розроблення сучасних технологій виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій, отримання студентами знань про основні організаційно-технологічні принципи виробництва збірних залізобетоних конструкцій та вивчення базових підходів до експлуатації технологічного обладнання в процесі всіх етапів виготовлення залізобетонних і бетонних виробів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії»,
 • «Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій»,
 • «Проектування підприємств будівельної індустрії»,
 • «Контроль виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій».
Зміст навчального модуля: 
Технологічні процеси виготовлення залізобетонних конструкцій. Тверднення бетону у виробах. Контроль та регулювання процесу тверднення бетону. Резерви зниження енергозатрат на теплову обробку бетону. Нові способи і агрегати для теплової обробки бетону. Розопалублення виробів. Розопалублення виробів після теплової обробки. Особливості розопалублення попередньо-напружених конструкцій. Шляхи підвищення рівня заводської готовності виробів. Види опорядження поверхонь збірних залізобетонних виробів.
Технологічні лінії виготовлення збірних залізобетонних конструкцій. Виготовлення зовнішніх стінових панелей. Конвеєрні лінії виготовлення зовнішніх стінових панелей. Агрегатна лінія виготовлення зовнішніх стінових панелей. Агрегатна лінія виготовлення зовнішніх стін. Стендове виробництво панелей зовнішніх стін. Виготовлення внутрішніх стінових панелей. Касетно-стендова лінія виготовлення внутрішніх стінових панелей. Касетно-конвеєрне виробництво панелей внутрішніх стін та перекритті. Виготовлення внутрішніх стін на вібропрокатному стані. Виготовлення плит покриття та перекриттів. Виготовлення комплексних плит покриттів. Стендова лінія виготовлення коробчастих настилі. Лінія виготовлення плит облицювання каналів. Автоматизована лінія виготовлення плити тротуарної бетонної.
Виробничі комплекси по виготовленню залізобетонних конструкцій. Виготовлення об’ємних блоків. Лінії виготовлення об’ємних блок-кімнат. Виготовлення санітарно-технічних кабін і шахти ліфтів. Виготовлення об’ємних елементів для елеваторів і блоків опорядження тунелів. Виготовлення конструкцій каркаса будівель. Напівконвейєрне виробництво колон і ригелів. Виготовлення ферм на коротких стендах. Виготовлення центри фугових колон кільцевого та квадратного перерізів. Виготовлення залізобетонних труб. Виготовлення труб відцентровим прокатом. Виготовлення центрифугових напірних труб. Виготовлення шпал та опор ліній електропередач. Закордонний досвід виготовлення залізобетонних конструкцій. Підприємства будівельної індустрії Львівської області. Техніко-економічний аналіз сучасного стану індустрії збірного залізобетону на Західній Україні.
Рекомендована література: 
 1. Гоц В.І. Бетонні та будівельні розчини: Підручник. — К., ТОВ УВПК «ЕксОб», К., КНУБА, 2003. — 472 с.
 2. Гоц В.І., Амеліна Н. О., Нестеров В. Г. Виробнича база будівництва: Підручник. — К.: КНУБА, 2010. — 312 с.
 3. Волянський О. А. Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій: Підручник у 2 ч.. — К.,Вища школа, 1994. — Ч 1. Технологія бетону. — 271 с.
 4. Русанова Н. Г., Пальчик П. П., Рижанкова Л. М. Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій: Підручник у 2 ч.. — К., Вища школа, 1994. — Ч 2. Виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій. — 334 с.
 5. Производство сборных железобетонных изделий: Справочник под. редакцией д. т. н. Михайлова К. В. и к. т. н. Корольова К. М. — М., Стройиздат, 1989. — 447 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль знань — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська