Технічні засоби комп’ютерної діагностики автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С11
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторних годин — 32 (лекції — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент кафедри ЕРАТ Модла Роман Миколайович
Результати навчання: 
  • Знати принципи побудови засобів вимірювальної техніки для автомобільної діагностики та їх метрологічне забезпечення, методи визначення і узгодження інформаційних характеристик автомобільних систем керування та технічних засобів комп’ютерної діагностики, основні види розділення, модуляції та кодування сигналів.
  • Вміти планувати діагностичний експеримент, технічно грамотно підібрати необхідне діагностичне обладнання, інтерпретувати отримані дані та сигнали, складати перелік ремонтних робіт і необхідних діагностичних перевірок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
П
  • опередні: Автомобільні двигуни; Експлуатаційна ефективність автомобіля.
  • Супутні: Електричне і електронне обладнання автомобілів; Діагностика технічного стану автомобіля.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація технічних засобів комп’ютерної діагностики автомобілів, інформаційні характеристики діагностичних сигналів, методи розділення каналів, кодування інформації, багатоканальні цифрові осцилографи, автономні і комп’ютерні сканери, лямбда-зонд.
Рекомендована література: 
  1. Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник, НУ «Львівська політехніка». — Львів.: Бескид Біт, 2003. — 544 с.
  2. Яковлев В. Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2003. — 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 %).
Мова навчання: 
українська