Системи дистанційного навчання

Код модуля: 
ІСМ_8046_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практ. зан. — 16
Лектори: 
Член-кор. НАН України д.т.н., проф. Грицик Володимир Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • концептуальні засади та базові означення процесів дистанційного навчання (ЕН) та освіти;
 • поняття інформаційної технології дистанційного навчання;
 • класифікація послуг Web-hosting, послуги ISP;
 • загальна схема процесу дистанційного навчання.
 • логічні основи інформаційних освітніх технологій.
 • проект інформаційної освітньої технології. вимоги до СДН та характеристики ДН.
 • психолого-педагогічні принципи проектування і здійснення інформаційної освітньої технології.
 • типологія інформаційних технологій дистанційного навчання, яка побудована на підставі розрізнення візуальної, авдіальної, кінестатичної систем репрезентацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Математичний аналіз,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
Кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Аналіз і класифікація об’єктів та процесів дистанційного навчання. Проектування інформаційної системи дистанційного навчання. Огляд технологій реалізації модулів дистанційного навчання. Подання навчального матеріалу (контенту). Контроль та оцінювання знань в дистанційному навчанні. Аналіз інструментальних засобів розроблення систем дистанційного навчання. Телекомунікаційне забезпечення систем дистанційного навчання.
Рекомендована література: 
 1. Веретеннікова Є.Г., Патрушіна С.М., Савельєва Н.Г. Інформатика: Навчальний посібник. Серія «Навчальний курс», — М., 2002.
 2. Гуде С.В., Ревін С.Б. Інформаційні системи. Навчальний посібник. — М., 2002.
 3. Дунаев С. Доступ до баз даних і техніка роботи в мережі. Практичні прийоми сучасного програмування. — М., 2005.
 4. Інформатика: Підручник / Каймін В.А., 2-е вид. перераб. і доп. — М: Инфра-М., 2002.
 5. Інформатика: Підручник / За ред. Н. В. Макарової, 3-е изд., Перераб. і доп. — М.: Фінанси і статистика, 2001.
 6. Інформатика: Підручник для вузів / Острейковскій В.А., — М: Вища школа, 2001.
 7. Інформатика: Підручник для вузів / Козирєв А.А. — СПб., 2002.
 8. Мейер Д. Теорія реляційних баз даних: пров. з англ. — М., 2005.
 9. Ревунков Г.І., Самохвалов Е.Н., Чистов В.В. Бази і банки даних і знань. Підручник для вузів / / Під ред. В. Н. Четверікова. — М., 2003.
 10. Фундаментальние основи інформатики: соціальна інформатика.: Навчальний посібник для вузів / Колін К.К. — М.: Академ.проект: Ділова книга Єкатеринбург, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (40%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи штучного інтелекту