Сучасні технології в транспортному будівництві та дорожньо-будівельні матеріали

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., лабораторні — 32 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., професор Солодкий С. Й.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з сучасних технологій і матеріалів для будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг і вулиць, технологій ресайклінгу дорожніх одягів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
  • «Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг»,
  • «Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них»,
  • «Утримання та ремонт автомобільних доріг та аеродромів».
Зміст навчального модуля: 
Модифікація бітумів і бітумних емульсій. Холодні литі емульсійно-мінеральні суміші. Тонкошарові захисні покриття. Щебенево-мастиковий асфальтобетон. Технології ресайклінгу дорожніх одягів. Геосинтетичні матеріали для будівництва доріг. Новітні технології ремонту асфальтобетонних покриттів.
Рекомендована література: 
  1. Солодкий С. Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: Навчальний посібник. Львів: видавництво НУ «ЛП», 2013.
  2. Нові матеріали в дорожньому будівництві / В. А. Веренько. Видавництво: УП «Технопрінт» 2004. — 170 с.
  3. Нові технології та машини при будівництві, утриманні та ремонті автомобільних доріг / Антипенко Г. Л. Під ред. А. Н. Максименко. — Мн.: Дизайн ПРО, 2002. — 224.
  4. Технические, реологические и поверхностные свойства битумов. Избранные труды. Том 1 /В. А. Золотарев — 1-е изд. — Санкт-Петербург: Славутич, 2012. — 148 с.: ил. ISBN 978-5902857-06-8.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів.
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 80 балів. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська