Спорудження та ремонт магістральних трубопроводів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32; лаб. роб. — 32); сам. роб. — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи: про технології спорудження та ремонту магістральних трубопроводів, які використовуються у виробництві на цей час та отримають розвиток в ближньому майбутньому;
  • вміти: окреслити організацію зварювально-монтажних робіт в трубопровідному будівництві;знати сутність зварювальних технологій, що застосовуються на етапі спорудження магістральних трубопроводів; вміти експериментально дослідити та розрахувати напружений стан магістрального трубопроводу для визначення його міцності;вміти розробити технологічний процес ремонтного зварювання, вибрати зварювальні матеріали, налагодити зварювальне обладнання і здійснити процес зварювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Проектування технологічних процесів зварювального виробництва.
  • Комп’ютерні технології у зварювальному виробництві.
  • Зварювання плавленням.
Зміст навчального модуля: 
Земляні роботи при спорудження трубопроводів. Методи буріння при прокладанні трубопроводів. Машини та пристосування для гнуття, транспортування і укладання труб. Обладнання для різання і переточування крайок труб та збирання стика. Зварювання в цехових і в польових умовах. Антикорозійний захист трубопроводів. Контроль, випробування і діагностика трубопроводів. Напружений стан, міцність, стійкість і переміщення труби МТ. Навантаження та впливи на магістральний трубопровід. Розрахунок товщини стінки трубопроводу, перевірка міцності. Методи розрахунку надземних переходів. Діагностика магістральних трубопроводів для повторного їх впровадження в експлуатацію. Ремонт і відновлення трубопроводів.
Рекомендована література: 
  1. Ориняк І. В. Основніособливостінаціонального стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 «Визначеннязалишковоїміцностімагістральнихтрубопроводівіз дефектами» / І. В. Ориняк, А. Я. Красовський, М. В. Бородій// Проблемы прочности. — 2009. — № 5. — С. 18 — 27.
  2. А. Р. Дзюбик, І.Б. Назар, Р. В. Палаш. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті. — Львів: 2013. — 258 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 40 %, захист лабораторних робіт, РГР).
  • Підсумковий контроль ( 60 %, іспит).
Мова навчання: 
українська