Спеціальні та спеціалізовані автомобілі

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С07
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекцій — 48, практичні — 32).
Лектори: 
доцент, к. т. н. Глобчак Михайло Васильович
Результати навчання: 
  • Знати типаж спеціалізованого рухомого складу, специфіку конструкцій тягачів та автопоїздів, компоновочні рішення, перекидні пристрої та елементи їх розрахунку.
  • Вміти для кожного конкретного виду вантажу підібрати оптимальний рухомий склад, обгрунтувати конктретний вид спеціального чи спеціалізованого транспортного засобу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Автомобілі; Гідравліка, гідро- та пневмоприводи.
  • Супутні: Новітні автомобільні системи та прогнозування розвитку галузі.
Зміст навчального модуля: 
Різновиди груп вантажів. Класифікація і типаж спеціальних і спеціалізованих автомобілів. Специфіка конструкцій тягачів. Компоновочні рішення автомобілів-самоскидів. Автопоїзди для перевезення нестандартних вантажів. Автопоїзди-цистерни, класифікація, вимоги. Контейнеровози, ізотермічний рухомий склад.
Рекомендована література: 
  1. Гутта О. Й. та інші.Спеціалізовані автотранспортні засоби: Конспект лекцій — Львів: Видавництво НУЛП, 2004. — 114 с.
  2. Автомобили: Специализированный подвижной состав:: Учебное пособие/ М. С. Высоцкий, А. И. Гришкевич, Л. Х. Гилелес и др — Мн.: Выш. шк.. 1989. — 243 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (50 % практичні заняття,50 % контрольна робота).
Мова навчання: 
українська