Соціальні комунікації в мережі Інтернет (Курсова робота)

Код модуля: 
СКІД_6049_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
к. т.н., доцент Сєров Юрій Олегович
Результати навчання: 
У результаті виконання курсової роботи з дисципліни «Соціальні комунікації в мережі Internet» фахівець повинен знати набути необхідних теоретичних і практичних знань про системи соціальних комунікацій в мережі, прищеплення практичних навичок щодо використання інформаційних ресурсів мережі для задоволення інформаційних потреб споживачів, здійснення пошуку та опрацювання інформації, отриманих з соціальних середовищ комунікації, досвіду користувачів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Соціальні комунікації;
 • Етика ділового спілкування;
 • Мовні технології інформаційного пошуку.
Зміст навчального модуля: 
Відкриті джерела інформації як основа формування інформаційного суспільства:
 • Головні принципи організації взаємодії учасників у Wiki-середовищах та соціальних мережах;
 • Правила створення редагування інформаційного наповнення та пошуку джерел інформації для Wikipedia.
Крос-платформні засоби розмітки інформаційного наповнення:
 • BBCode;
 • Засоби розмітки інформаційного наповнення у Wiki-середовищах.
Рекомендована література: 
 1. Вікіпедія [Электронный ресурс]. — Режим доступа: WWW/URL: http://ru. wikipedia. org/wiki/ Вікіпедія. — 19.08.2013. — Загл. с экрана.
 2. Broughton, John. Wikipedia Reader’s Guide. Sebastopol: Pogue Press, 2008.
 3. Dalby A. The World and Wikipedia: How We are Editing Reality. Siduri. — 2009.
 4. Reagle J. Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia. Cambridge, MA: The MIT Press. — 2010.
 5. Priedhorsky R. Creating, Destroying, and Restoring Value in Wikipedia. / Reid Priedhorsky, Jilin Chen etc. // Association for Computing Machinery GROUP ’09 conference proceedings, 2009.
Форми та методи навчання: 
активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: захист курсової роботи (100 балів).
Мова навчання: 
українська