САПР технологій для обладнання з числовим програмним керуванням

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ. роб. — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Майструк Володимир Володимирович
Результати навчання: 
  • Знати і опанувати можливості та особливості виробництва із застосуванням верстатів з ЧПК, вміти складати керуючі програми для верстатів з ЧПК, використовувати при програмуванні сучасні САПР і комп’ютерні прикладні програми.
  • Вміти самостійно розробляти технологічний процес оброблення виробів на верстатах з ЧПК різного призначення (токарних, фрезерних, свердлильно-розточних, гравірувальних, ерозійних, багатоцільових тощо); створювати програми керування верстатами з ЧПК різних видів для оброблення виробів; застосовувати при цьому прикладне програмне забезпечення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Особливості верстатів з ЧПК. Програмування обробки на верстатах з ЧПК. Розробка керуючих програм в САМ-програмі FeatureCAM. Загальні відомості розробки керуючих програм в САМ-системі PowerMILL. Додаткові можливості при розробці КП. Проекційна обробка. Обробка кутів в системі. 4-х осьова обробка. Обробка за схемою 3+2. 5-ти осьова обробка. Обробка моноколіс.
Рекомендована література: 
  1. Б О Пальчевський. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва. Львів, «Світ». 1994.
  2. Петраков Ю. В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням: Навчальний посібник. — Київ: УкрНДІАТ, 2004. — 383 с.
  3. А.І. Пятунін, САПР керуючих програм (Автоматизація підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПК). Конспект лекцій. — Електросталь — 2006. — 130 с.
  4. Р Й Гжиров, П. П. Серебреницкий. Программирование обработки на станках с ЧПУ. Л., «Машиностроение», 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська