Робота в Інтернет

Код модуля: 
БІТ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 16 (лаб. роб. — 16)
Лектори: 
старший викладач Баран Роман Дмитрович
Результати навчання: 
  • знати правила поведінки в Internet, структуру мережі, апаратні та програмні засоби Internet, інтерфейс сучасних браузерів, правила роботи з електронною поштою, техніку проведення теле- та відео конференцій та ін.;
  • уміти вибрати поставника послуг Internet, працювати з сучасними браузерами та електронною поштою, створювати домашню Web-сторінку та публікувати її на Web-сервері провайдера, користуватися основними сервісами Internet та ін..
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Практикум на ПК
кореквізити:
  • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах
Зміст навчального модуля: 
Розвиток Internet. Принципи роботи Internet. Види Internet-сторінок. Гіпертекстова мова. Всесвітня павутина WWW. Підготовка до роботи в Internet. Робота з Microsoft Internet Explorer. Електронна пошта і новини. Програма проведення телеконференцій Microsoft NetMeeting. Програма Adobe Acrobat. Робота з довідниками інформаційних ресурсів Internet. Підготовка своїх сторінок у FrontPage Express. Мова HTML.
Рекомендована література: 
  1. Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. Інтернет. — Львів: 2003 та інші роки видання.
  2. Ед. Крол. Все про INTERNET. — Київ: BHV, 2001.
  3. Джеррі Ханікатт. Internet. — 3-е вид. — Київ — Москва: Діалектика, 2001.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Звіти з лабораторних робіт, усне опитування, заліки
  • Поточний контроль — 100%.
Мова навчання: 
українська