Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них (Курсова робота)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., старший викладач Балабух Я. А.
Результати навчання: 
Вивчення основних технологічних прийомів при реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка 15-20 аркушів:
Загальна характеристика району реконструкції. Наявність ділянки дороги, що підлягає реконструкції. Розрахунок інтенсивності руху на 20-ти річну перспективу і визначення категорії дороги. Розрахунок підсилення дорожнього одягу. Вибір схеми виконання робіт по реконструкції земляного полотна (дорожнього одягу) з врахуванням руху транзитного транспорту. Вибір схеми огородження місць виконання робіт. Вибір МДЗ для виконання робіт по реконструкції земляного полотна (дорожнього одягу).
Графічна частина — формат А1 — 1 аркуш: план, поздовжній та поперечний профілі реконструйованої ділянки дороги, схема огородження місць виконання робіт, технологічна схема виконання робіт по реконструкції земляного полотна (дорожнього одягу).
Рекомендована література: 
  1. Ремонт автомобильных дорог: Учеб. пособие / А. В. Бусел. — Мн.: Арт Дизайн, 2004. — 208 с.: ил.
  2. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Проектування та будівництво. ДБН В.2.3-4: 2007 — К.: 2007.
  3. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100 балів.
  • Поточний контроль: консультації кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект 100 балів.
Мова навчання: 
українська