Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., старший викладач Балабух Я. А.
Результати навчання: 
Вивчення основних технологічних прийомів під час реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
  • «Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг»,
  • «Організація спорудження та експлуатації автомобільних доріг»,
  • «Інженерне облаштування доріг».
Зміст навчального модуля: 
Характер робіт, що виконуються при реконструкції доріг. Виправлення дороги в плані і профілі. Провадження робіт з розширення земляного полотна. Контроль якості і приймання земляного полотна. Використання існуючого дорожнього одягу. Способи використання старих матеріалів з дорожніх одягів. Розширення дорожніх одягів. Розрахунок необхідного підсилення дорожнього одягу. Ремонт засобів організації дорожнього руху.
Рекомендована література: 
  1. Ремонт автомобильных дорог: Учеб. пособие / А. В. Бусел. — Мн.: Арт Дизайн, 2004. — 208 с.: ил.
  2. Бойчук В. А. Довідник дорожника. — К.: 2002.
  3. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Проектування та будівництво. ДБН В.2.3-4: 2007 — К.: 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Семестровий контроль — екзамен. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська