Пусконалагоджувальні роботи та експлуатація систем ТГВ

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кілкість — 60 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 2 кредити ЄКТС.
Лектори: 
ст. викладач Ярослав В. Ю.
Результати навчання: 
Вивчення методик проведення пусконалагоджувальних робіт в системах ТГВ, ознайомлення з основними експлуатаційними міроприємствами, які проводяться під час експлуатації систем ТГВ. В результаті вивчення курсу студент повинен отримати знання, необхідні для виробничо-технологічної діяльності в ділянці експлуатації систем теплопостачання, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Теплопостачання»,
 • «Опалення»,
 • «Вентиляція»,
 • «Теплогенеруючі установки».
Зміст навчального модуля: 
Експлуатація систем водяного опалення в житлово-комунальному секторі та на промислових підприємствах. Особливості експлуатації систем парового, повітряного опалення. Пускове та експлуатаційне регулювання систем опалення. Заходи по скороченню споживання теплової та електричної енергії в системах опалення. Експлуатація систем теплопостачання. Пуск в дію водяних теплових мереж. Періодичність заходів з експлуатації. Експлуатаційні випробовування систем теплопостачання. Особливості експлуатації теплових пунктів. Ресурс роботи системи теплопостачання та окремих її елементів. Експлуатація опалювальних котелень. Пуск в дію котлів, які працюють на газоподібному паливі. Несправності котлів та допоміжного обладнання. Пусконалагоджувальні та експлуатаційні випробування котлів. Експлуатація систем газопостачання середнього та високого тиску. Порядок пускових операцій. Випробовування на міцність та герметичність. Особливості експлуатації ГРП, ГРУ. Врізка в газопроводи, які знаходяться під тиском. Експлуатація та наладка систем вентиляції та кондиціонування повітря. Особливості експлуатації систем вентиляції та КП на промислових підприємствах. Структура вентбюро. Режим роботи вентобладнання. Випробовування мережі повітропроводів на герметичність за допомогою пересувного вентилятора. Наладка повітровипускних пристроїв систем вентиляції.
Рекомендована література: 
 1. Журавлев В. А., Загальский Г. Я., Гобза Р. Н. и др. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ. пособие / Под ред. Б. А. Журавлева. — М.: Стройиздат, 1980.
 2. Гордюхин А. И. Эксплуатация и ремонт газовых сетей. — Л.: Недра, 1974.
 3. Ткачук А. Я., Зайченко Е. С., Потапов В. А. и др. Системы отопления. Проектирование и эксплуатация. — Київ: Будівельник, 1985.
 4. Манюк В. М., Каплинский Я. И., Хиж З. Б. и др. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. — М.: Стройиздат, 1988.
 5. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию /И. В. Белянкина и др., Под ред. Н. К. Громова. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 376с.
 6. Пырков В. В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. — К.: ІІ ДП «Такі справи», 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Залік в письмовій формі.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська