Прикладне матеріалознавство натурального каменю

Код модуля: 
ХТС_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Семеген Р.І.
Результати навчання: 
знання основних видів природних кам'яних матеріалів; асортименту продукції на основі природних кам'яних матеріалів, кераміки та скла; основних видів реставраційних матеріалів та особливості їх застосування; методів оцінки якості матеріалів та виробів; видів корозії натурального каменю, кераміки, скла причини їх виникнення та методи консервування та реставрації; вміння характеризувати матеріали на основі природних кам’яних матеріалів, кераміки та скла; володіння методиками оцінки якості матеріалів та методами обробки, консервування та захисту матеріалів від корозії
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, спеціальна хімія
Зміст навчального модуля: 
Вплив зовнішнього середовища (вода, мороз, тепло, агресині рідини і гази тощо), механічних навантажень на довговічність матеріалів у конструкціях і спорудах. Класифікація гірських порід за походженням. Основні види магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід, області їх застосування. Сортамент природних кам’яних матеріалів, які використовуються в будівництві. Корозія кам’яних матеріалів і методи захисту від неї. Класифікація керамічних матеріалів і їх використання в будівництві. Основи технології виготовлення керамічних матеріалів та її зв'язок з властивостями виробів. Скло. Основи технології його виробництва. Основні види скла і скляних виробів. Клеї. Загальні відомості.
Рекомендована література: 
  1. Будівельне матеріалознавство /П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. — К., 2004.
  2. Большаков В.І., Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. — Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2004. — 677 с.
  3. Горчаков Н., Баженов Ю. Строительные материалы. — М.: Стройиздат, 1986 —668 с
.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (75%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська