Промислові технології та очистка технологічних і вентиляційних викидів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., лабораторні — 16 год., 3 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Юркевич Ю. С.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань про найбільш розповсюджені технологічні процеси та основні типи шкідливостей, які супроводжують ці технологічні процеси, отриманні практичних навиків з вибору типу і розрахунку основних параметрів обладнання для очищення технологічних і вентиляційних викидів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Аеродинаміка вентиляції,
 • Архітектурні і будівельні конструкції,
 • Будівельні матеріали і вироби,
 • Термодинаміка і тепло масообмін,
 • Будівельна теплофізика,
 • Опалення,
 • Вентиляція.
Зміст навчального модуля: 
Основні завдання при проектуванні вентиляції промислових об’єктів. Найрозповсюдженіші способи визначення кількості шкідливих виділень. Основні технологічні заходи по зменшенню виділень шкідливих речовин. Санітарно-гігієнічні вимоги до стану повітряного середовища виробничих приміщень промпідприємств. Технологічні основи виробництва у зварювальних цехах; процесс зварювання і шкідливості, які при ньому виділяються, їх характеристика. Місцева вентиляція зварювального обладнання, основні способи очистки шкідливостей зварювальних виробництв. Технологічні основи виробництва у гальванічних цехах та основні шкідливості, які їх супроводжують. Особливості конструкції місцевої вентиляції у гальванічних цехах та рекомендації по очищенню вентиляційних викидів. Санітарно-технічна характеристика фарбувальних виробництв, вимоги до вентиляційного обладнання, яке в них застосовується. Вентиляційні викиди, особливості їх очистки та утилізації. Технологічні основи виробництв в деревообробних та механічних цехах. Місцеві відсмоктувачі та пневматичне видалення стружки, очистка забрудненого повітря. Термічні та ковальські цехи, характеристика шкідливостей, які в них виділяються. Особливості очистки та утилізації витяжного вентиляційного повітря. Технологічні основи основних хімічних виробництв. Характеристика шкідливостей та визначення їх кількості. Технологічні особливості виробництв, пов’язаних з переробкою та транспортуванням сипучих матеріалів, особливості конструкції систем місцевої вентиляції. Технологічні основи текстильної промисловості, рекомендації по очистці технологічних та вентиляційних викидів.
Рекомендована література: 
 1. Писаренко В. П., Рогинский М. Л. Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве. М.: І98І.
 2. Санитарные правила при сварке, наплавке й резке металлов № 1009-3-73. М.: 1974.
 3. Елинский Й. Й. Вентиляция и отопление гальванических и плавильных цехов машиностроительных заводов. 14.: 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульна система, яка вимагає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи , семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська