Промислова технологія фармацевтичних виробництв (частини 1, 2)

Код модуля: 
ТБСФБ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 год. ; аудиторні години — 112 год.; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 32 год.; практичні заняття — 16 год; кількість кредитів ЄКТС — 7.
Лектори: 
доцент кафедри ТБСФБ, к.х.н. Губицька Ірина Іванівна
Результати навчання: 
формування знань про сучасні лікарські форми, технологію їх виробництва, вплив фармацевтичних факторів на біодоступність лікарських речовин, оцінку якості і перспективи подальшого удосконалення лікарських препаратів, а також нові апарати, прилади, автоматичні лінії фармацевтичних виробництв, вимоги міжнародних стандартів до технологічного процесу (GМР) тощо. Вироблення навиків та вмінь щодо вибору найбільш оптимального методу виготовлення конкретної лікарської форми, лабораторного обладнання з метою проміжного та кінцевого контролю процесу виробництва, роботи з технологічним обладнанням та нормативно-технічною документацією.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • знання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки;
  • аптечна технологія ліків;
супутні:
  • промислове обладнання фармацевтичних виробництв;
  • проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP.
Зміст навчального модуля: 
Принципи класифікації лікарських форм та організації фармацевтичного виробництва. Нормативно-технічна документація в промисловому виробництві ліків. Основні положення GМР. Характеристика, класифікація і технологія виробництва лікарських форм: фармацевтичних розчинів, порошків, таблеток, желатинових капсул, мікрокапсул, пластирів, гірчичників, медичних олівців, суспензій, емульсій, мазей, стерильних і асептичних лікарських форм, очних лікарських форм, супозиторіїв, фармацевтичних аерозолів, лікарських форм для дітей, геріатричних, гомеопатичних ліків, нових лікарських форм.
Рекомендована література: 
  1. Державна Фармакопея України, випуск 1. — Київ, 2002.
  2. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва/за ред. Д.І.Дмитрієвського, — Вінниця, Нова Книга, 2008.
  3. Технологія ліків промислового виробництва/За ред. В.І.Чуєшова. — Харків: вид-во НФаУ; Оригінал, 2012.
  4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Промислова технологія фармацевтичних виробництв», вид-во НУ ЛП, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи (реферати, мультимедійна презентація)
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — лабораторні роботи (ч.2) або практичні заняття (ч.1) — семінари, в т.ч. виконання індивідуального завдання — реферату та його мультимедійна презентація — 40 балів — (40%).
  • Підсумковий контроль — іспит (ч.1;ч.2) — 60 балів (60%).
Мова навчання: 
українська