Проектування транспортних розв’язок та автодоріг у складних умовах

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Собко Ю. М.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з проектування транспортних розв’язок та автомобільних дорогах у складних умовах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна геодезія»,
  • «Основи проектування автомобільних доріг»,
  • «Проектування та будівництво автомобільних доріг спецкурс)».
Зміст навчального модуля: 
Класифікація вузлів на автомобільних дорогах. Норми проектування пересічень та примикань. Техніко-економічне вишукування, вибір типу транспортного пересічення. Проектування пересічень та примикань автомобільних доріг в одному рівні. Проектування транспортних розв’язок на дорогах загального користування. Проектування транспортних розв’язок в умовах міста. Проектування пішохідних переходів. Розрахунок елементів транспортних розв’язок. Техніко-економічне порівняння варіантів пересічень та примикань на автомобільних дорогах та міських вулицях.
Рекомендована література: 
  1. Білятинський О. А. Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. : Підручник. У 2 ч. ч. 2. — К.: Вища школа, 1998. — 416 с.: іл.
  2. ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських вулиць.
  3. Солодкий С. Й., Карасьова Л. А., Куліков Д. О. Проектування розв’язок на автомобільних дорогах. — Львів, НУЛП, 2013, 197 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська