Проектування мостових переходів

Код модуля: 
МБМ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 32 год., лекції — 16 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Лотоцький Ю. Л.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вища математика»,
  • «Будівельна механіка»,
  • «Обчислювальна техніка і програмування».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: робота на лабораторних заняттях — 15 балів, РГР — 15 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська