Проектування інтер’єру житлових та громадських будинків

Код модуля: 
АП_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 60 (лекції — 30, лаб. зан. — 30)
Лектори: 
к. арх., доц. Грицюк Леся Степанівна, ас. Пекарчук Оксана Петрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати загальні принципи та основні тенденції у проектуванні інтер’єрів житлових та громадських приміщень, типи сучасного обладнання та меблевих елементів в інтер’єрі
 • уміти враховувати основні фактори, що впливають на формування інтер’єрів житлових та громадських будівель, створювати світловий сценарій в інтер’єрі, використовувати елементи живої природи, враховувати сучасні принципи колористики інтер’єру, професійно і грамотно використовувати набуті знання у проектуванні інтер’єрів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
 • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи проектування інтер’єрів житлових та громадських будинків, особливості проектування інтер’єрів приміщень різних категорій, методика поетапної розробки і виконання інтер’єру житлових та громадських будівель.
Рекомендована література: 
 1. Алексеева И. Ф. Стили интерьера от классики до авангарда. — М: Издательский дом «Ниола — 21-й век», 2000. — 96 с.
 2. NOWOCZESNE projektowanie wnętrz / Johnny Grey, Suzanne Ardley, Dinah Hall, Sylvia Katz, Sarah Gaventa, Barbara Weiss; tł. z ang. Dobrochna Dejnakowska, Ewa Romkowska. — Warszawa : Wiedza i Życie, 2000. — 312 s. : fot., pl., rys., 1 tab
 3. Architecture todey: James Steel, 2001 — 512 p.
 4. Bar Excellence. Desing for Pabs & Clabs.
 5. Christy Casamassima. PCC International Inc.
 6. The Best of Bars & Restaurants.
 7. Kliczkowski Pablisher.ASPPAN 1998.
 8. Speciality Food Store Desing.
 9. Martin M. Pegler.Visual Reference Publications, Inc. New York.
 10. Details in Architekture.
 11. Creative Detailing by some of the Worlds Leading Architects.
 12. Періодичні видання. Каталоги виставок.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60%): графічні роботи
 • Підсумковий контроль (40%, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська