Проектування автомобільних доріг (спецкурс) (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
ст. викладач Карасьова Л. О.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з проектування ділянки дороги з водовідведенням, проектування транспортних розв’язок в одному та двох рівнях, проведення необхідних розрахунків для забезпечення міцності і стійкості земляного полотна в складних природних умовах; проведення необхідних розрахунків по визначенню отвору і висоти великого моста, висоти та обрисів струмененапрямних дамб, а також висоти насипу на підходах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка 25-30 аркушів: характеристика району проектування; технічні характеристики автошляху; опис поздовжнього і поперечних профілів земляного полотна; проектування системи дорожнього водовідводу; опис плану шляху; проектування розв’язки в одному рівні; розрахунок ліво- і правоповоротних з’їздів на розв’язці типу «листок конюшини»; визначення отвору і висоти великого моста, висоти насипу на підходах, висоти та обрисів струмененапрямних дамб, укріплення земполотна і струмененапрямних дамб.
Графічна частина — формат А1 — 2 аркуші: поздовжній профіль ділянки довжиною 1,5 км з водовідведенням; робочі поперечні профілі — 10-15 штук; план ділянки дороги довжиною 1,5 км з водовідводом і розв’язкою в одному рівні.
Рекомендована література: 
  1. Білятинський О. А., Заворицький В. Й., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. : Підручник у 2 ч. ч.1. —К.: Вища школа, 1997. — 518 с.: іл., ч. 2. — К.: Вища школа, 1998. — 416с.: іл.
  2. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2007. — К., 2007. — 115 с.
  3. Альбом ТП № 503-0-51-99. Перехрещення і примикання автомобильних доріг.
  4. Карасьова Л. О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту " Проектування мостового переходу та підходів до нього«. Львів. 2011. — 28 с.
  5. Солодкий С. Й., Карасьова Л. О., Куліков Д. О. «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах» — Львів, НУЛП, 2013 р.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
При зведенні курсового проекту — 100 балів.
  • Поточний контроль: консультація кожного тижня.
  • Підсумковий контроль: оцінка за проект 100 балів.
Мова навчання: 
українська