Проектування автомобільних доріг (спецкурс)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
ст. викладач Карасьова Л. О.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з проектно-вишукувальних робіт, проектування транспортних розв’язок на автомобільних дорогах, вибору типу та розрахунку елементів транспортних розв’язок, проектування доріг в складних умовах, проектування мостових переходів, проектування автомагістралей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
 • «Інженерна геодезія»,
 • «Аерофотогеодезія»,
 • «Грунтознавство та механіка грунтів»,
 • «Транспортні споруди на дорогах».
Зміст навчального модуля: 
Проектно-вишукувальні роботи. Проектування шляхів в складних умовах: на заболоченій місцевості, на місцевості з ярами, в районах розповсюдження карсту, в засушливих районах, в гірській місцевості. Проектування переходів через великі водотоки, Проектування автомагістралей. Проектування вузлів та транспортних розв’язок на автомобільних дорогах.
Рекомендована література: 
 1. Білятинський О. А., Заворицький В. Й., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. : Підручник. У 2 ч.— К.: Вища школа, 1998. — І ч. 518 с., ІІ ч. 416 с: іл.
 2. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2007. — К., 2007. — 115 с.
 3. В. С. Бойчук. Довідник дорожника. — Київ, «Урожай», 2002. — 558 с.
 4. Солодкий С. Й., Карасьова Л. О., Куліков Д. О. «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах». — Львів, НУЛП, 2013 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 80 балів. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська