Практикум з архітектурного проектування (Реструктуризація та перепристосування об`єкту із втраченою функцією)

Код модуля: 
ДАС_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5).
Лектори: 
 • ст. викладач Пестрій І. М.,
 • ст. викладач Шуляр В. А.,
 • асистент Копиляк І. М.,
 • ст. викладач Кубай Р. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти методичні підходи до архітектурного проектування промислових споруд, нормативні документи, що регламентують це проектування;
 • вміти використовувати принципи та ;засоби для досягнення естетичної виразності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні розділи інших модулів:
 • Архітектурне проектування
 • Основи архітектурної композиції.
 • Архітектурні конструкції.
 • Будівельна фізика.
Зміст навчального модуля: 
Науково-теоретичні основи: Церковний ансамбль повинен включати церкву, дзвінницю (в об`ємі церкви, прибудовану або окремо стоячу), каплицю, плебанію, цвинтар (при проектуванні споруди в сільській місцевості) і Фігуру — високий хрест з Розп`яттям. Навколо церкви необхідно передбачити можливість кругового обходу — це пов`язано з обрядом. Коло церкви необхідно запроектувати площу, сад та автомобільні стоянки (службові та для віруючих). Весь церковний двір необхідно огороджувати. Ділянку під церкву найкраще вибрати на краю села на пагорбку або на горбі, в містах на роздоріжжях, як завершення перспективи вулиць або проспектів, або на площах, як домінанти. Храми східного обряду необхідно будувати вівтарем на схід, де, згідно з християнською релігією, знаходиться центр Землі — Єрусалим з Голгофою, звідки після Воскресіння Христа приходить спасіння. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Архітектонічне рішення інтер’єру. Організація поверхонь інтер’єру засобами пластики, природного та штучного світла, фактури і колористики поверхонь. Організація і дизайн предметного середовища інтер’єру, формування стилістичної єдності обладнання і огороджуючих поверхонь інтер’єру. Графічне виконання проекту.
Рекомендована література: 
 1. Архитектурное проектирование общественных зданий й & сооружений / Под ред. И.Е. Рожина й А.И. Урбаха. М, 1984.
 2. В.А. Абызов, В.В. Куцевич. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. — К.: Будівельник, 1990. — 112 с.
 3. Николаевская Й.А. Благоустройство городов. — М.: Высшая школа, 1990 г.
 4. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий: (художественные проблемы). — М: Стройиздат, 1984. — 272 с.
 5. Раннев В.Р. Интерьер: Учебное пособие для архитекторов спец. вузов. — М.: Высшая школа, 1987. — 232 с.
 6. Тосунова М.И., Гаврилова, И.В., Полещук М.М. Архитектурное проектирование. — Москва: Высшая школа, 1968.
 7. Краткий справочник архитектора /под ред. Ю.М. Коваленко. — Київ: Будівельник, 1975.
 8. Араухо Й. Архитектурная композиция /Пер. с исп. М. Г. ;Бакланов, Антонио Михе. — М.: Высшая школа, 1982. — 207 с.
 9. Яців М.Б. Принципи організації світлового середовища церкви // Вісник НУ Львівська політехніка . — Львів, 2000. — № 410. — с. 216-219.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська