Практикум з архітектурного проектування однородинного будинку

Код модуля: 
ДАС_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5).
Лектори: 
 • доцент Яців М. Б.,
 • доцент Джигіль Ю. Є.,
 • ст. викладач Пестрій І. М.,
 • ст. викладач Кубай Р. М.,
 • ст. викладач Шуляр В. А.,
 • ст. викладач Ягольник М. В.,
 • асистент Копиляк І. М.,
 • асистент Іванов-Костецький С. О.,
 • асистент Богданова Ю. Л.,
 • доцент Ковальчук Х. І.,
 • асистент Ярема Д. М.,
 • асистент Черпінська І. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • архітектурні особливості проектування житлових будинків;
 • функціонально-просторові основи організації інтер’єрів житлових будинків;
 • особливості і закономірності композиційного формування інтер’єрів різних за типом приміщень в єдності із загальним об’ємно-просторовим рішенням будинку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • об`ємно-просторова композиція,
 • основи композиції,
 • архітектурне проектування,
 • рисунок,
 • живопис,
 • архітектурні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Науково-теоретичні основи проектування однородинних будинків (архітектурно-художні особливості проектування житлових будинків). Функціонально-просторові основи та функціонально-технологічні чинники організації інтер'єру. Приміщення спільного та індивідуального користування. Найбільш суттєві особливості композиційного формування об`ємно-просторового вирішення будинку, простору інтер`єрів (їдальня, кухня, вітальня, спальні, бібліотека, кабінет). Практичні навики: Встановлення основних і другорядних функцій приміщень, величини і пропорцій основних об`ємів будинку. Варіантне ескізування. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Архітектонічне рішення інтер`єрів. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття.
Рекомендована література: 
 1. Науково-технічна література за напрямком: Архітектура будівель і споруд, Дизайн архітектурного середовища, Мистецтво.
 2. Зарубіжні та вітчизняні періодичні видання.
 3. Інтернет видання.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська