Практикум з архітектурно-геодезичних обмірів

Код модуля: 
ДОА_6010_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
старші викл. Дубова М.Ю., Франків Р.Б., Щербаков І.Л., Ідак Ю.В., доц.Бойко Х.С., проф..Петришин Г.П., Білінська О.Б., Матушков О., Служинська М.С., КазанцеваТ.Є.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • рисунок,
  • геодезія ,
  • архітектурне проектування
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік